Frits Klein 70 jaar

 

 

DANKWOORD

 
 
 

Terug

De Hoogleraar-Directeur der Rijksakademie van Beeldende Kunsten betuigt de hieronder vermelde bruikleengevers gaarne zijn welgemeende dank voor de bereidwillige wijze waarop zij werken uit hun collectie voor deze tentoonstelling ter beschikking hebben gesteld.
  Ketjen N.V. Kon. Zwavelzuurfabriek Amsterdam
  Mevr. Cissy van Bennekom Amsterdam
  Kunsthandel M.L. de Boer Amsterdam
  Dr A. Houwink Amsterdam
  Kunsthandel Monet Amsterdam
  J.Prent Amsterdam
  Prof. Dr J.Valkhoff Amsterdam
  R.J. Hangelbroek Groningen
  Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen Den Haag
  Mevr. E.A. Carbasius-Klein Den Haag
  Mevr. B. van der Houven-v. Dordt Hulshoff Den Haag
  Mevr. N. van Lennep Den Haag

  Mevr. Lucy  Radersma

Den Haag
  Mevr. J. van Wulfften-Palthe Den Haag
  C. Langerveld De Kaag
  C.Langerveld Naaldwijk
  Dr E.J.de Vries Robles Rotterdam
  P.J.Helsdingen Scheveningen
  F.Spanjaard  Scheveningen
  Stedelijk Museum Schiedam
  A.E. Glazener ST. Cloud (Fr.)
  Centraal Museum Utrecht
  C.L. Kerdel Wassenaar
  Kustzaal Heuff Wassenaar