FRITS KLEIN TACHTIG JAAR

DE TIJDLOZE OPGEWEKTHEID VAN EEN LICHT ~ SCHILDER

Fanny Kelk   

 

 
  Pagina 2  
 
 
 

 

                   Frits Klein; " De paardjes " olieverf / doek. ( Centraal Museum, Utrecht ).
De Lyricus Roses, geboorteplaats van de zozeer Zestig jaar schilder
Over veel nu beroemde schilders kan Frits bewonderde Bonnard , een stal met Jaarlijks logeert Klein met zijn vrouw een
zulke beeldende verhalen vertellen, en er is bewoningsmogelijkheid van de schilder zomermaand lang op de Pauwhof in
hem vaak aangeraden zijn mémoires te Charles Eyck heeft overgenomen, en bezoek Wassenaar, zoekt zijn Hollandse vrienden
schrijven. Maar hij is juist schilder ontvangt van Mathieu Wiegman. Je kon er op, en werkt vanuit het raam van een kleine
geworden, met penseel, verf en krijtjes, binnen een uur met de tram voor de deur van kamer, daartoe gehuurd. Uitzicht op oude
omdat hij op zijn vermeend-luchtige, in de Deux Magots komen, en Frits verklaarde bomen en weide-doorkijkjes. Verrukt over
wezen ernstige en nooit vermanende manier aan Mathieu, die een doek van hem kocht: de wonderen der natuur als een kind, vitaal
te zeggen heeft alleen zó  meegedeeld kan  'over drie maand heb ik geen sou meer. Het als een beginnend kunstenaar, van wie hij de
worden, op linnen en papier, de tijd familie-fortuin is op'. Mathieu antwoordde, vindingrijkheid behouden heeft, gekoppeld
troserend. Hij verstaat de moeilijke pastel- 'dan moet je gaan exposeren'. Frits: 'met die aan de grote ervaring van de rijpe man, die
techniek als geen ander en brengt steeds met rommel?'. En Wiegman weer: 'als je dat je zoveel werk gemaakt heeft dat hij niet meer
stem-escalaties bewondering op voor zijn leven lang blijft zeggen maak je nooit vorde- weet waar het allemaal gebleven is. Die ook
grote voorgangers daarin, Degas!!..Ahh, ringen'. En Klein ging in Parijs exposeren en zuinig met zijn verf omgaat, en weet dat hij
Redon! verkocht slechts één ding, aan de cineast zo het allerbeste resultaat bereikt. 'Ik
Klein is in het landschap allerminst de man Mannus Franken, die samen met Joris Ivens klodder niet met verf, ik heb een palet dat
van het sappige stukje naar de werkelijkheid. korte filmpjes maakte. ('over het elke avond schoongemaakt wordt (heb ik van
Hij voegt samen, laat weg, verander. Alles Luxembourg o.a., fantastisch poetisch!') jouw vader (de schilder Germ de Jong)
bestaat uit vrijheden nemen waar hij dat Hinkelend en struikelend werd vanaf toen de geleerd). Ik schilder nog elke dag, sta nu zo'n
wenst. Een taaie hardnekkige opgewektheid schilder Frits Klein bekend; en hij zestig jaar achter de ezel, en elke dag
in de kleur, die vanuit een lichtvoetig palet exposeerde in Nederland regelmatig bij verwacht je opnieuw: 'nu ga ik HET maken,
tot verdroomde sfeertjes kan leiden en een Buffa in de Kalverstraat. nu zal HET komen. 'Voor de oorlog
schijn-wazigheid van compositie oplevert, Was van Dongen in het land, dan verlengde ontwierp hij  décors voor o.a. de opera Die
die nooit een direct beeld van het geziene hij zijn verblijf tot Klein's opening, en Klein Fledermaus. En hij zegt: 'ik ken die muziek
oplevert. Vroeger zette hij zich inderdaad bezocht hem in zijn Parijse atelier aan de uit mijn hoofd, en het thema ook, Glüklich
nog wel voor het landschap neer, als Villa Said. Over de schilder in van Dongen ist, wer vergizt, was nicht zu ändern ist. 'Zo
aanleiding, maar vindt dat nu teveel zegt hij:'als ie z'n slag sloeg was 't toepasselijk als de wijsheid van Klein zelf,
van gesjouw, met parasol, verfkist, doek, papier, fantastisch'. Ernstig , zodra hij over kwaliteit dat het  als zijn devies kan gelden.
stoeltje enzovoorts. Hij prefereert de kleine spreekt en vol respect voor de goede collega. En zo werkt hij nog regelmatig elke dag
schets en het binnenwerken. En dan ontstaat 'Over een olieverf doe ik heel lang, ik hecht verder, nooit 's morgens want dan doet hij
een sfeer die vanuit zijn wezen  overeenkomt aan de techniek. Ik maak laag over laag, boodschappen, bezoekt zijn broer, drinkt
met het beleven van de buitenwereld. Een heel dun. Ik heb wel eens  iets onder handen koffie; huiselijke beslommeringen. En heeft
lyrische volledigheid, die hij soms  in een gehad waar ik, met tussenpozen, meer ideeën in het hoofd dan hij kan
bijna abstractie uitdraagt. De grens tussen vijfentwintig jaar over gedaan heb. 't Stond uitvoeren.
aanwezig natuur beeld en fantasie wordt door in een kelder in Nice opgeslagen tijdens de  
hem vervaagd. oorlog en toen  ik het daar onder het stof,  
Zijn officiele schildersloopbaan begint rond weer uit vandaan kreeg heb ik het weer
zijn negenentwintigste jaar als hij met zijn vrouw helemaal opnieuw opgevat; de compositie Frits Klein: overzichtstentoonstelling. Rijks-
en kind, de latere abstracte schilderes Marie veranderd, in 't midden een nieuwe partij museum Vincent van Gogh, Amsterdam.
Raymond en de latere ontdekker van het gemaakt, een circus met een paard. Alles 8 april t/m 7 mei.
Unie-blauw,   in Fontenay-aux- afgekrabd, overgeschilderd.'