.

Frits Klein

 

 

INLEIDING

 
 
 

Voorblad


Deze website is mijn hommage aan Frits Klein.

Doordat ik in het bezit kwam van de Porte Folio "La Piste" ben ik me gaan verdiepen in  het werk van Frits (Fred) Klein, hierdoor heb ik diverse contacten opgedaan en ben veel opzoek geweest, middels internet, om werken van hem op te sporen, zodat ze aan de officiŽle Franse website konden worden toegevoegd, deze website vindt U op: http://pagesperso-orange.fr/fred.klein


 

 In deze website heb ik een aantal items ondergebracht:

- Een overzicht van "Frits Klein 70 jaar", een boekwerkje n.a.v de Ere-tentoonstelling gehouden van 8 maart tot 5 april 1968 in de Rijksakademie van  Beeldende Kunsten te Amsterdam. Voorzien van een tekstbijdrage van Hans Redeker, biografie en 19 afbeeldingen van tentoongestelde werken.

- "Frits Klein 80 jaar" , een artikel in het maandblad "Kunst Beeld" n.a.v. de overzichtstentoonstelling in het Rijksmuseum Vincent van Gogh te Amsterdam. (voor publicatie is toestemming verleend)

- Een overzicht van "Frits Klein 90 jaar" , een map met 7 kleurenreproducties voorzien van een voorwoord van Hans Choufoer en tekstbijdrage van Sadi de Gorter, Ronald Lindgreen, Henk van Gelre en Willy Belifante ( zie bijlage I t/m VI ).(voor publicatie is toestemming verleend)

Uitgegeven door Mercedes-Productions n.a.v. de expositie van 4 april t/m 21 april 1988 ter ere van Frits Klein zijn 90ste verjaardag. Ook is een recentie over deze expositie toegevoegd uit het dagblad "Trouw".(voor publicatie is toestemming verleend)

 - Een overzicht van "La Piste" , een Porte Folio met 8 Litho's met als thema "Circus" uitgebracht in 1929 door:  Les Editions Des Quatre Chemins, Paris. Dit geheel is voorzien van een begeleidende tekst van Blaisse Allan, vertaald uit het Frans  door Mercedes Choufoer. Zij heeft op jeugdige leeftijd les gehad van Frits Klein.

 - Tableau, is een artikel in de november 2007 editie van dit blad. Aanleiding is het brengen van een groot aantal werken van Frits Klein op de pAn Amsterdam door kunsthandel Dolf D.van Omme. (voor publicatie is toestemming verleend)

 - Collectie ,bevat een aantal collector Items die in de loop der tijd in mijn bezit zijn gekomen w.o. de  monografie "Klein" door Sadi de Gorter. Deze monografie is een boekwerk(je) en bevat 129 pagina's en is geÔllustreerd met 40 afbeeldingen uit particuliere collecties. Alle items zijn uitgebreid te zien door op de afbeeldingen te klikken.

 


Ik spreek de wens uit dat deze site er toe bij mag dragen dat het werk van Frits Klein  de blijvende belangstelling zal houden die het verdiend.

 

De in deze site vermeldde teksten zijn met toestemming geciteerd   (tenzij anders vermeld).

met dank aan: Mercedes-Productions 

                                   Mercedes Choufoer (vertaling La Piste)

           Dagblad "Trouw".

                        Tableau, fine arts magazine

                                                    KUNSTBEELD , maandblad voor beeldende kunst


6 februari 2010, Jan van Harn