Frits Klein 

 

Tableau - pagina 3

 
     
 
           

IK HEB KLEURENCOMBINATIES

IN MIJN HOOFD EN DAAR

ZOEK IK DAN TAFERELEN BIJ.

.  
  een poŽtisch realisme waarmee  hij Dans la piste de
  pure vreugde creŽerde. Of het nu cir- cirque, ges. r.o.
  cuspaarden zijn of vrouwen flanerend olie op doek
  met een parasol, in al zijn werken 46 x 55 cm
  manifesteert zich een onmiskenbaar collectie:
  gevoel van geluk. Hij creťerde onder kunsthandel-
  andere prachtige paarden in idyllische Dolf D.van Omme
  kleuren die soms meer of minder uit-  
  gewerkt en soms sterk geabstraheerd  
  waren. Veelal ontstaan de vormen La mŤre et l'enfant
  door uitsparingen, alsof ze schijnen op ambulante dans un
  te rijzen uit een droom van herinnering. parc, ges. r.o.
  Ook maakte hij prachtige bloemen- pastel op papier
  winkels met een ongelooflijke rijkdom 32.5 x 41 cm
  aan kleuren en talloze strandgezichten. particuliere collectie
  Het merendeel van de strandgezichten  
  blinkt uit door Kleins technisch  
  vermogen om met weinig middelen een  
  fascinerend tafereel op te roepen. Sur la plage
  En overal spelen licht en kleur een grote ges.r.o.
  rol. Klein is zo bezeten van al die fijne olie op doek
  kleuren dat ze zijn doeken de aanblik  collectie:
  geven van een wereld van flonkerende kunsthandel-
  lichtjes waarin de figuren en de paarden Dolf D. van Omme
  door de kleur leven. Zijn kleurgevoel heeft  
  met zijn eerste vijf jaren in IndiŽ te maken:  
  toen hij eenmaal in Parijs en aan de Cote  
  Cote d'Azur ging werken, kwamen de  
  Indische kleuren weer terug in zijn her-  
  innering. Er valt nauwelijks aan de betove-  
  ring van de onwereldse kleurenpracht  
  van Klein te ontkomen.  
  Klein werkte in verschillende tech-  
  nieken: voornamelijk in olieverf, pastel  
  en aquarel, en hij maakte ook teke-  
  ningen en litho's. De pastels zijn  
  fluweel zacht, gemaakt op een velours  
  papier waar het krijt als het ware wordt  
  ingedrongen."Pastel is een verrukkelijke  
  techniek", zei Klein,"en je kunt er heel  
  gemakkelijk buiten mee werken. Olie-  
  verf is tijdrovender door het wachten  
  op de droging. Dikwijls maak ik eerst  
  kleine studies in aquarel die ik dan la-  
  ter uitwerk in pastel of olie." In al deze  
  technieken legde hij een bijzondere  
  virtuositeit aan de dag.  

 
  CAGNES - SUR - MER  
.  
  Frits Klein werd in 1898 in Bandoeng,  
  voormalig Nederlands-IndiŽ, geboren.  
  Zijn vader, die tien dagen voor zijn ge-  
  boorte overleed aan een tropische  
  ziekte, bezat kinine- en koffieplanta-  
  ges. Op zijn vijfde verhuisde Klein  
  naar Apeldoorn voor een Europese op-  
  voeding. Via de familie van een  
  schoolvriendje kwam hij in contact  
  met de schilderkunst van zijn tijd. De  
  familie Wegerif bezat werk van onder  
  anderen Paul Klee, Kees van Dongen,  
  Kandinsky en Van Gogh. Na de HBS  
  en de handelsschool in Rotterdam  
  was het voor Klein duidelijk dat hij  
  wilde schilderen. Zijn moeder steunde