Frits Klein 

 

Tableau - pagina 4

 
     
 
             

 

 

 

 

 

 

 Les vollers a West Kirby

 

 ges.r.o.

 

 pastel op papier

 

 30.5 x 38.5 cm

 

 particuliere collectie

hem en hij vertrok op twintigjarige
leeftijd naar Parijs waar hij lessen ging
volgen bij André Lhote. Hier werd hij
al gauw "Fred"genoemd; Frits klonk te
Duits. In 1926 verhuisde Klein naar
Zuid-Frankrijk en kocht in Cagnes-
sur-Mer een ruïne die hij tot atelier en 
woning verbouwde. Hier woonde hij
met zijn vrouw, de kunstenares Marie
Raymond, en hun zoon Yves.
 In Cagnes-sur-Mer woonden ook
August Renoir en Pierre Bonnard. Tot
een contact is het nooit gekomen.
Klein verlangde er wel hevig naar om
Bonnaard op te zoeken, maar zijn be-
scheidenheid weerhield hem ervan de
meester te benaderen. Het Franse
dorpje tussen Cannes en Nice was in
die jaren een Nederlandse kolonie van
kunstenaars en schrijvers, met inwo-
ners zoals Charles Eyck, Kees Kelk,
Geer en Jacoba van Velde en Arnold
Clerx. Zij vormden de Société des
Beaux-Arts van Cagnes-sur-Mer, waar
Klein de voorzitter van was.
 Marie Raymond ontplooide zich in
Cagnes-sur-Mer tot een gewaardeerd
kunstenares. Zij werkte abstract en
had veel succes. Zoon Yves lanceerde
in het midden van de jaren vijftig een
jiujitsuschool. Later besloot ook hij zijn
weg in de kunst te zoeken. Toen hij
een boodschap ging doen vroeg hij
zijn vader een doek alvast van onder-
grond te voorzien. Frits schilderde het
stuk linnen egaal blauw. Toen Yves dit
zag, vond hij het zo mooi dat hij besloot
om het zo te laten. Dit was het begin
van een legendarische avantgardist
die met zijn performances met naakte,
in blauwe verf gehulde modellen Parijs
deed opschrikken. Frits Klein heeft het 
werk van zijn zoon nooit begrepen, noch 
gewaardeerd.
Yves stierf jong, in 1963.
 Voor het uitbreken van de oorlog
verkocht Klein zijn huis in Cagnes-sur-
Mer en ging terug naar Parijs. Hier
wist hij een speciaal stempel in zijn 
carnet te krijgen dat hem de mogelijk-
heid bood om zonder problemen als
buitenlander in Parijs te wonen en
werken. Het huwelijk met Marie Ray-
mond liep stuk en in 1960 hertrouwde
hij met de Engelse kunstenares Ursula
Bardsley. Frits Klein is altijd in Parijs
blijven wonen en werken.
De doorbraak van Klein in Neder-
land kwam in 1968 toen hij in één jaar
tentoonstellingen had in Amsterdam,
Nijmegen, Assen en Venlo. Ter gele-
genheid van zijn tachtigste verjaardag
in 1978 wijdde het Van Goghmuseum
een overzichtstentoonstelling aan zijn
oeuvre; op zijn negentigste was er een
soortgelijke retrospectief in Pulchri
Den Haag.